نخ کش تهران

سال شروع پروژه : 1393

آدرس کارخانه : قزوین ، شهرک صنعتی البرز ، حکمت 5

نرم افزار های پیاده شده

بسته بندی و انبار نخ