تابان نخ سپاهان

وب سایت : http://tabannakh.ir

سال شروع پروژه : 1394

آدرس کارخانه : اصفهان ، جاده علویجه ، شهرك صنعتي بزرگ شمال اصفهان

نرم افزار های پیاده شده

بسته بندی و انبار نخ