نساجی پارس

سال شروع پروژه : 1385

آدرس کارخانه : شهرک صنعتی رشت

نرم افزار های پیاده شده :

بسته بندی و انبار پارچه

انبار ملزومات