نساجی خوی

وب سایت : https://khoy.co

سال شروع پروژه : 1394

آدرس کارخانه : خوی

نرم افزار های پیاده شده :

بسته بندی و انبار نخ

بسته بندی و انبار پارچه

انبار ملزمات

نرم افزار توزین باسکول

نرم افزار سرويس نگهداري ماشين آلات - PM

بات تلگرام