واحد مهندسی بافت یزد

سال شروع پروژه : 1394

آدرس کارخانه : بلوار جمهوری یزد

نرم افزار های پیاده شده :

بسته بندی و انبار پارچه

انبار نخ خریداری

بافندگی کارمزدی (بافت پارچه توسط بافندگان مختلف)