معین نخ گرمسار

سال شروع پروژه : 1392

آدرس کارخانه : شهرک صنعتی گرمسار

نرم افزار های پیاده شده :

بسته بندی و انبار نخ

بسته بندی و انبار کش

نخ کارمزدی